Asuntomessujen Casa Humana –palkinto esteettömyyden problematiikkaa käsittelevälle diplomityölle

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on
8. lokakuuta myöntänyt vuoden 2015 Casa Humana -palkinnot, yhteensä 10
000 euroa. Pääpalkinnon, 4000 euroa, sai Tampereen teknillisen yliopiston
opiskelija Tapio Kaasalainen. Kaasalainen käsittelee diplomityössään
”Ikääntyvät asukkaat ja asunnot” esteettömyyden problematiikkaa vanhenevissa
lähiökerrostaloissa.

Vuosittain jaettava palkinto on
suunnattu Suomen kolmen eri arkkitehtiosaston asuntokaavoituksen tai
–suunnittelun diplomityölle. Palkinto on yhteensä 10 000 euroa, josta pääpalkinto
on 4000 euroa. Lisäksi kaksi ansioitunutta diplomityötä saavat 3000 euroa. Palkinnon
saajat valitsee aina  ulkopuolinen
asiantuntija.

 – Suomen Asuntomessut pyrkii
tukemaan laadukasta ja ajankohtaisiin haasteisiin tarttuvaa asuinympäristön
suunnittelua palkitsemalla nuoria diplomityön tekijöitä. Oli ilahduttavaa
huomata, miten rohkeasti osallistujat olivat tarttuneet asuinrakentamisen
ajankohtaisiin haasteisiin ja löytäneet tuoreita ratkaisuja niihin, Suomen
Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen sanoo.

Palkinnon jakoivat Suomen
Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen sekä valinnan tehnyt
Rakennustietosäätiön yliasiamies Matti Rautiola.

– Kaasalaisen työn pohjalla on
vastaansanomattoman perusteellinen selvitys aiheesta sekä tutkielmakokonaisuus
mahdollisuuksista ratkaista vaiheittaiset esteettömyysparannukset laajassa
asuntokannassa realistisesti, kohtuullisin kustannuksin ja ikääntyviä asukkaita
pehmeästi kohdellen, Rakennustietosäätiön yliasiamies Matti Rautiola sanoo.

Rautiola jatkaa, että Kaasalaisen
diplomityö oli voimakkaan puhutteleva. Työn yhteiskunnallinen osuvuus oli
tarkkaa ja ratkaisuehdotukset realistisia.

– Työ ei päädy esittelemään
näyttävää arkkitehtuuria, mutta se on uskottava ja toteutettavissa oleva.

 

Rohkeita ideoita ja räväköitä ehdotuksia

3000 euron arvoisen palkinnon saavat
Jenni Pitko Oulun yliopistosta diplomityöllään ”Asemakaavoituksen työkalut
energiatehokkaaseen rakennettuun ympäristöön” ja Aalto-yliopiston Lars-Erik
Mattilan diplomityö ”Tulevaisuuden kerrostalo”.

Matti Rautiola toteaa, että Jenni
Pitkon diplomityö on kokonaisvaltainen, kattava selvitys käytettävissä olevista
keinoista otsikon mukaisen haasteen kohtaamiseen.

– Diplomityöhon liittyvä
demonstraatio ”Case Hiukkavaaran ekokylä” osoittaa, että jo työkaluvalikoiman
hallittu ja määrätietoinen käyttöönotto riittää johtamaan kaavan laatimisessa,
lähiympäristön suunnitteluohjeissa ja tontinluovutusehdoissa viitoitettuun
tavoitteeseen ja mahdollistamaan asukkaiden ekokyläpainotteisen elämänmuodon,
Rautiola sanoo.

Hän jatkaa, että Lars-Erik Mattila
puolestaan pohtii työssään ”Tulevaisuuden kerrostalo” jopa sumeilemattoman
radikaalisti nykyrakentamisen teknologisia ja materiaalisia ongelmia ja hakee
niihin vastauksia rohkeasti mutta perustellusti.

 

Casa Humana
on Osuuskunta Suomen Asuntomessujen vuosittain myöntämä apuraha tai palkinto
asumisen, asuntosuunnittelun ja rakentamisen tutkijoille. Apurahoja on
myönnetty vuodesta 1981 lähtien. Apurahoilla ja palkinnoilla on tuettu muun
muassa lapsen asemaa asumisessa, asumisen terveyttä ja ekologista asumista
edistäviä tutkimuksia. Vuoden 2014 linjauksen mukaisesti Casa Humana –palkinto
suunnataan arkkitehtiylioppilaalle.

Kuvassa: Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, professori Markku Hedman, arkkitehti Tapio Kaasalainen, Rakennustietosäätiön yliasiamies Matti Rautiola