Asuntomessualueelle Tampereen Vuorekseen eläviä koulubusseja

Sosiaalinen innovaatio vie lapset kouluun ja harrastuksiin pyörällä tai kävellen

Asuntomessualueella ja koko Vuoreksen kaupunginosassa toteutetaan jatkossa pyöräileviä ja käveleviä koulubusseja. Pyöräilevissä ja kävelevissä koulubusseissa matka kouluun tai harrastukseen pyöräillään tai kävellään aikuisen johdolla ryhmässä. Matka tehdään ennalta sovitun reitin ja aikataulun mukaan ja siksi matkantekoa nimitetään koulubussiksi. Koulubussitoimintaa pyöritetään vanhempien, isovanhempien, opettajien, tai harrastuksen ohjaajien yhteistyönä. Pyöräileviä ja käveleviä koulubusseja on toteutettu parinkymmenen vuoden ajan eri puolella maailmaa. Vuoreksen koulubussit ovat osa Pyöräilykuntien verkoston hanketta, jolla koulubussitoiminta pyritään juurruttamaan myös Suomeen.

– Messualueen ja koko Vuoreksen suunnittelun lähtökohtina ovat pikkukaupunkimaisuus, luonnonläheisyys, ekologisuus, huipputekniikka ja luovuus. Innostuimmekin Vuores-projektissa, kun Pyöräilykuntien verkosto ehdotti, että voisimme käyttää sosiaalista innovaatiota, jolla on monia suunnittelun lähtökohtia tukevia vaikutuksia alueelle. Koulubussitoiminta on esimerkiksi mainio tapa lisätä lasten ja vanhempien sekä muiden kasvattajien yhteisöllisyyttä, painottaa Vuoreksen projektipäällikkö Kirsti Toivonen.

Yhteisöllisyyden lisäksi pyöräilevillä ja kävelevillä koulubusseilla lisätään lasten liikuntaa ja parannetaan koulujen ja harrastuspaikkojen liikenneturvallisuutta vähentämällä autoliikennettä. Samalla lapsi oppii turvallisia ja ympäristön kannalta kestäviä liikkumistapoja.

– Koulubussiprojekti aloitettiin 2011 kymmenessä koulussa. Pilottivaiheessa tuli mieleen ajatus, että tätä vaihtoehtoa kannattaisi miettiä jo silloin, kun uutta asuinaluetta vasta suunnitellaan ja rakennetaan. Kun pyöräilevät ja kävelevät koulubussit ovat mukana alusta asti, koulubussien reittejä voidaan suunnitella esimerkiksi osana alueen koulujen luonto- ja ympäristökasvatuksen kokonaisuutta. Vuores on tässäkin mielessä hyvä kohde, sillä kestävä kehitys tulee olemaan keskeinen teema syksyllä 2013 toimintansa aloittavassa Vuoreksen koulussa, toteaa Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit -hankkeen projektipäällikkö Petteri Nisula Pyöräilykuntien verkostosta.

Lisätietoja:
Vuoreksen projektipäällikkö Kirsti Toivonen, p. 040 806 3073
Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit -hankeen projektipäällikkö Petteri Nisula, p. 044 550 1445

https://www.poljin.fi/koulubussit/
https://www.tampere.fi/vuores.html