Äijälänrannan asuntomessualueen viimeinen opastettu kävelykierros 28.4.

Viimeinen opastettu kävelykierros
Äijälänrannan asuntomessualueella järjestetään 28.4. klo 17. Opastetulla kävelykierroksella luodaan
katsaus Äijälänrannan kehitykseen sekä kuullaan tuoreet messukuulumiset,
sisälle kohteisiin vierailijat eivät kuitenkaan pääse.

Opastettuja kävelykierroksia on järjestetty
viime vuoden ja kuluneen kevään aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Toukokuussa
messuportit sulkeutuvat vierailijoilta, ja alue rauhoitetaan tapahtuma-aikaisia
valmisteluja varten.  

Viimeisellä aluekierroksella 28.4. huomioidaan
erityisesti liikuntarajoitteiset ja avustajaa tarvitsevat. Rauhallisesti pienryhmissä
etenevällä kävelykierroksella alueeseen tutustuminen tapahtuu toimintakyvyn ja
liikkumisen rajoitteet huomioiden. Esittelykierros
on myös viitottu. 

Kevennetyllä easy-kierroksella avustajana toimivat Jyväskylän
ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön opiskelijat. Opiskelijoiden toimesta
alueella järjestetään klo 16.30 alkaen mahdollisuus koeajaa liikkumisen apuvälineitä.
Paikalla voi tutustua ja koekäyttää mm. rollaattoreita ja pyörätuoleja.

Esteetön aluekierros liittyy Asuntomessut Jyväskylässä 2014 –erityishankkeeseen,
jonka tavoitteena on tukea toimivan ja esteettömän asuinalueen rakentumista
aina suunnitteluvaiheista lopulliseen toteutukseen saakka.

Kokoontuminen messualueella työmaakopin edessä. Autolla paikalle saapuvat voivat
pysäköidä Äijälänrannantien puukaarisillan jälkeiselle hiekkakentälle
lajittelupisteen läheisyyteen.