KotonaHyvä -kampanjan säännöt

  1. Kampanjan järjestäjä

Kampanjan järjestää Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Tuusulan Kunta.

2. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 19.3.2020 ja päättyy 13.4.2020.

3. Kampanjaan osallistuminen

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistujan on täytettävä myös Instagramin ja Facebookin yleiset käyttöehdot.

Kampanjaan osallistutaan julkaisemalla kuva #kotonahyvä teemalla ja jakamalla sen Instagramiin, Facebookin kampanjapostauksen kommenttikenttään tai sähköpostilla [email protected]. Osallistuminen edellyttää, että osallistujan Instagram-tili on julkinen, jos osallistuminen on tapahtunut sitä kautta. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun useammalla kuvalla useammassa eri kanavassa.

Kampanjaan osallistuja vastaa siitä, että hänellä on laillinen oikeus käyttää ja jakaa kuvaa, ja että hänellä on kaikilta kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä suostumus kampanjaan osallistumiseen. Osallistuja vastaa kuvien sisällön sopivuudesta. Kampanjan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Kampanjan järjestäjällä on oikeus käyttää kaikkia kampanjassa tunnisteella #kotonahyva jaettuja kuvia kampanjaan liittyvässä viestinnässään ja markkinoinnissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kampanjaan osallistuva vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää järjestäjälle edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet, ja ettei kilpailuun osallistuva kuva loukkaa kolmansien tahojen immateriaali- tai muita oikeuksia.

Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja siihen osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin tai Facebookin käyttöehtoja.

Osallistujan tulee tutustua kampanjan sääntöihin. Osallistumalla kampanjaan osallistuja hyväksyy kampanjan säännöt ja kampanjan järjestäjän päätökset. Kampanjan järjestäjällä on oikeus kaikkiin kampanjaan koskeviin muutoksiin.

4. Kampanjan järjestäjän vastuu

Kampanjan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Kampanjan järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän kampanjaan. Kampanja ei ole Instagramin eikä Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Instagramiin eikä Facebookiin.

5. Tietosuoja

Kampanjan järjestäjä ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan kampanjan toteuttamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.