Kilpailun säännöt

Teko paremman asumisen puolesta -kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestää Osuuskunta Suomen Asuntomessut, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki.
2. Kilpailuun voi osallistua ilmoittamalla asumisen yhdenvertaisuutta edistävän teon Asuntomessujen verkkosivuilla sijaitsevalle lomakkeelle 30.11.2017 mennessä. (Kestolinkki: https://vanha.asuntomessut.fi/suomalainen-asuminen/tekoja-paremman-asumisen-puolesta/)
3. Ilmoitetuista teoista valitaan yleisöäänestykseen kilpailun tuomariston valitsemat ehdotukset. Tuomariston jäseniin kuuluvat:
Harri Tuomaala, toimitusjohtaja, Osuuskunta Suomen Asuntomessut
Hannu Rossilahti, ylijohtaja, ARA
Anni Sinnemäki, kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsingin kaupunki
Markku Hedman, arkkitehtuurin laitoksen asuntosuunnittelun professori, Tampereen teknillinen yliopisto
4. Voittaja palkitaan vuoden lopussa yleisöäänestyksen tulosten perusteella.  Yleisöäänestys tapahtuu Osuuskunta Suomen Asuntomessujen Facebook-sivuilla. Yleisöäänestys alkaa joulukuussa.
5. Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt.
6. Kampanjaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Osallistuvien yritysten nimet julkaistaan teon yhteydessä. Henkilötiedot pysyvät järjestäjien tiedossa.
7. Palkinnot. Suomen Asuntomessut palkitsee Facebookin yleisöäänestyksen voittajan Teko paremman asumisen puolesta 2017 -palkinnolla.
8. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu. Teon palkinto on henkilö-, yhteisö- tai yrityskohtainen, ja järjestäjä luovuttaa ne vain voittajille. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muiksi hyödykkeiksi. Palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
9. Järjestäjän vastuu. Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan. Järjestäjä ei myöskään vastaa Facebookin tai muun ulkopuolisen tahon aiheuttamista ongelmista. Järjestäjällä on oikeus poistaa sopimattomaksi katsomansa kuvat ja tekstit kampanjasta. Kyseisten kuvien ja tekstien lähettäjillä ei ole tämän jälkeen oikeutta osallistua kampanjaan. Lisäksi järjestäjä pidättää oikeuden tarkistaa tykkäykset/osallistumiset ja väärinkäytöksiin perustuvat tykkäykset hylätään.
10. Verot. Järjestäjä sitoutuu maksamaan näissä virallisissa säännöissä mainitusta palkinnosta aiheutuvan mahdollisen veron. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
11. Palkintojen voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja heidän nimensä voidaan julkaista. Lisäksi voittajien nimet ja mahdolliset kuvat voidaan julkaista järjestäjän markkinoinnin ja viestinnän kanavissa sekä mahdollisesti lehdistössä tai muussa mediassa joko kampanjan aikana tai sen jälkeen. Kaikkien kilpailun aikana osallistuneiden kuvia, kuvatekstejä ja osallistujan nimeä voidaan käyttää kilpailuun liittyvissä julkaisussa järjestäjän markkinoinnin ja viestinnän kanavissa joko kilpailun aikana tai sen jälkeen. Osallistumalla kilpailuun osallistuja siis hyväksyy samalla, että kuvaa voidaan käyttää kampanjaan liittyviin markkinointitarkoituksiin. Kuvien käyttöön Suomen Asuntomessujen markkinointitarkoituksissa muutoin kuin kampanjan yhteydessä kysymme erikseen luvan teon ilmoittaneelta henkilöltä.
12. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.
13. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä säännöt.
14. Osuuskunta Suomen Asuntomessut pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.