Tarkemmat tiedot esittelyistä

Tekoja ja osallistamista – kokemuksia kaupunkimarkkinoinnista ja brändiuudistuksesta
Peräti 13.000 Porista aikanaan muuttaneen postilaatikkoon tipahti lemmekäs viesti. Kirjeessä mennyttä mielitiettyään kaipaava Pori lupasi paitsi rakkautta, myös tilaa ja aikaa. Paluumuuttajia paikkakunnalle houkutellut kirje oli osa kaupungin uudenlaista kuntamarkkinointia. Pori pyrki lisäämään tunnettuuttaan ja kiinnostavuuttaan. Ilme ja puhetyyli oli osa kaupungin uutta brändiä. Se toteutettiin osallistavalla ja yhteisöllisyyttä luovalla toimintamallilla, jossa kaupunkilaisten tuottama data ohjasi suunnittelua. Brändin vastaanotto on ollut huikea ja kaupunkilaiset alkaneet elää sitä todeksi. Uudistus palkittiin vuoden 2017 Porilaisena Mainetekona.

 

Kansallinen kaupunkipuisto Porissa ja messualueen puistot

Kun aivan takapihallasi on kaikki kesäherkut, ruokapuistosta rantabulevardiin ja Porin kansalliseen kaupunkipuistoon. Esittelemme messualueen uniikit ja kestävää ympäristörakentamista noudatelleet puistokokonaisuudet ja joen vastarannalla ihastuttavan ruokapuiston osana elämyksellistä kansallista kaupunkipuistoa.

 

Parempi sisäilma Poriin – Porista sisäilma-asioiden edelläkävijä
Porin kaupunki on ottanut reippaan otteen panostamalla sisäilmastoasioiden hoitoon ja johtoon kouluttamalla kaupunkiorganisaatiosta yhdeksän henkilöä rakennusterveysasiantuntijoiksi, sekä luomalla uuden toimintamallin sisäilma-asioiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Uuden toimintamallin tavoitteena on aikaansaada Porista Suomen puhtaimman sisäilman kaupunki. Tavoite saavutetaan yhteistyöllä ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla, jossa jokaisen pitää oivaltaa, mitä itse ja oma organisaatio voi tehdä hyvän sisäilmaston hyväksi.

 

Kaupunkikehityskohteet ja virtuaalisuus

Porin kaupunkikehityksen keskeiset alueet ovat muutosalueita, joissa toimintojen vaiheittaista muutosta ja jalostumista ohjataan muun muassa laajojen vuorovaikutusmenettelyjen avulla. Osallistumisen välineinä käytetään digitaalisia menetelmiä ja yhä useammin erilaisia virtuaalitodellisuuden sovelluksia.

 

Porilaisessa Kultane -neuvolassa yhdistyvät taide, kulttuuri ja neuvolatyö
Kultane yhdistää kulttuurin, taiteen ja neuvolatyön uudenlaiseksi neuvolakonseptiksi. Lapsiperheiden hyvinvointia tukeva Kultane –kulttuuri- ja taidepainotteinen neuvola on toiminut Itä-Porin neuvolassa vuodesta 2014 lähtien. Toimintamalli pohjautuu Porin lastenkulttuurikeskuksessa 2003 kehitettyyn Vauvojen värikylpy-toimintaan.

Porissa terveydenhoitajat ja taiteilijat työskentelevät moniammatillisuuden ytimessä. Taideperusteinen työskentelytapa on kiinteä osa perhevalmennusta ja neuvolatyötä.

Tule katsomaan ja kuulemaan, miten kaikki tämä toteutuu käytännössä Kultane-neuvolassa.

 

Kärjessä opetuksen kehittämisessä – Henkilökohtainen tietokone opiskelukäytössä
Digitaaliset välineet ja oppimateriaalit ovat tärkeä osa peruskoulujen opetusta tänä päivänä. Koulun on annettava opetusta, joka on nykyaikaista, motivoivaa ja valmentaa työelämää varten. Päästäkseen tähän tavoitteeseen Porin kaupunki päätti heinäkuussa 2016 nykyaikaistaa opetuksen ohella myös opiskeluvälineitään. Kaupunki jakaa syksystä 2017 lähtien 4. ja 7. luokan oppilaille omat henkilökohtaiset tietokoneet ja sähköiset opiskelutunnukset opiskelukäyttöön. Syksyllä 2019 kaupungin kaikilla 4.-9. -luokkalaisilla tulee olemaan laite käytössään.

Porissa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Tieto- ja viestintäteknologian avulla oppilaita kannustetaan aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen.

 

Taiteen merkitys uudella asuntoalueella
Karjarannan aluetta leimaa kaksi uutta tilausteosta. Taidekilpailun perusteella voittajaksi valittu Mirja Vallinojan Aurinkolähde on kunnianhimoinen yhdistelmä videotaidetta ja vesielementtiä. Toinen uusi teos on valtava muraali alueen itäreunalla. Porin on tunnettu seinämaalauksistaan ja tämä teos suunniteltu varta vasten alueella asuvia ja messuvieraita ajatellen.
Taideopastuksessa kerrotaan näistä teoksista enemmän sekä pohditaan julkisen taiteen merkitystä rakennushankkeissa.

 

Pori aktivoi nuoria kulttuurin, liikunnan ja elämysten pariin nuorisopassilla

Porin kaupunki aktivoi porilaisia nuoria kulttuurin, liikunnan ja muiden elämysten pariin Nuorisopassi-sovelluksella. Nuorisopassi on ollut käytössä vuodesta 2012 alkaen. Nuorisopasseilla porilaiset nuoret voivat vapaa-ajallaan osallistua ilmaiseksi erilaisiin harrastuksiin.

Nuoret saavat ilmaisia käyntejä kaupungin itse tuottamiin palveluihin ja myös yksityisten yritysten palveluihin. Suosittuja etuja ovat olleet sisäänpääsyt uimahalliin, kuntosalille, Porisperen perhepäivään ja Ässien peliin, elokuvaliput sekä linja-autoliput.

Nuorisopassien tavoitteena on lisätä nuorten keskuudessa harrastamista, liikkumista ja kulttuurituntemusta, ja sitä kautta myös nuorten osallisuutta porilaiseen vapaa-ajantoimintaan.