Kerava 2024

 

Vuonna 2024 asuntomessut järjestetään Keravalla. Samana vuonna juhlitaan myös 100-vuotiasta Keravaa, sillä Keravan kauppala perustettiin vuonna 1924. Messualueella sijaitsevat historialliset Keravan kartanon rakennukset sekä Postlarin (Mattilan) tila, jossa majoittuessaan Sibeliuksen sanotaan säveltäneen Finlandia-hymnin.

Uudisrakentaminen liitetään alueen nykyiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakenteeseen ja maisemaan, jolloin muodostuu uusi, sisällöltään arvokas ja mielenkiintoinen asuinalue lähelle Keravan keskustaa. Messualueelta on matkaa keskustaan ja rautatieasemalle noin 1,2 kilometriä: keskustaan pyöräilee noin 6 minuutissa ja kävelee noin 12 minuutissa.

Kaupungin omistama Keravan kartanon alue toimii uuden asuinalueen yhteisöllisyyden sydämenä. Kartanon alueella toimii jo kiertotaloutta edistävä Jalotus ry, joka järjestää kartanolla toimintaa sekä pitää kesäkahvilaa. Kartanon läheisyydessä olevan Keravanjoen varteen suunnitellaan ulkoilureittejä, oleskelu- ja leikkipaikkoja sekä palstaviljelyä asuntomessujen kiertotalousteemaan pohjautuen. Kiertotalouden lisäksi messujen teemoja ovat kestävä liikkuminen sekä asumisen uudet konseptit.

Messualuetta ideoidaan keväällä 2020

Hollantilainen arkkitehtuuritoimisto Space&Matter on laatinut asuntomessujen teemoihin pohjautuvan kaupunkirakenteen ideasuunnitelman, joka pitää sisällään messualueen ja sitä ympäröivät alueet Keravanjokilaaksossa. Ideasuunnitelman luonnosvaiheessa alueelle on hahmoteltu muun muassa kaksi uutta vesiaihetta – tekojärvi Keravanjoen varteen sekä hulevesiallas.

Jokilaakson alueelle ideasuunnitelmassa ehdotetaan aluekohtaisia kaupunkirakenteen teemoja, joiden avulla tavoitellaan monipuolista rakennuskantaa. Messualueelle on ideoitu klusteri- ja farmikonseptin mukaisia yhteisöllisiä asuinkortteleita, ja alueen pohjoisosaan visioidaan puupuistokonseptia.

Syksyn 2020 aikana asuntomessualueen suunnittelussa siirrytään asemakaavoitukseen ja infran suunnitteluun.

 

Yhteystiedot:

Kaava-arkkitehtu Juha Pasma
puh. 040 318 2456
[email protected]