Kohde 34, Talo Koskela

Talo Koskela on suunniteltu kokonaisuudeksi, kaikkien osiensa summaksi, josta mitään ei voi ottaa pois. Talo liittyy sulavasti ympäristöönsä ja joka ikkunan näkymä on mietitty tarkkaan. Talossa toteutuu puurakentamisen messuteema, puun käyttö eri muodoissa. Olympiaurheilijan kodista pääsee suoraan lenkkipolulle.