Lapinjärvitalot

Lapinjärvitalo on uusi innovatiivinen senioriasumiseen tarkoitettu pientalokonsepti, jonka alkuvaiheen tiedonkeruuta ja kehittämistä on tehty yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Hankkeesta on valmistunut kaksi diplomityötä, jotka ovat toimineet jatkokehittämisen pohjana. Innovatiivisen Lapinjärvitalosta tekee sen muunneltavuus ja mahdollisuus toimia elämän loppuvaiheen tehostetun palveluasumisen asuntona jopa muistisairaille. Huomioon on erityisesti otettu sekä sosiaalinen että fyysinen esteettömyys niin sisällä kuin ulkona. Talot on suunniteltu rakennettavaksi neljän kokonaisuuksina, joissa on yhteinen sisäpiha. Talot ovat siirrettäviä ja pihat toteutetaan valmiiksi kun talot ovat tontillaan Lapinjärvellä. Konseptia on ollut kehittämässä myös ARA, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Muistiliitto sekä paikalliset asukkaat ja toimijat.